BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2021r. dot. przedsięwzięcia pn. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I".

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2021r.- skan (251.95 KB)

metryczka publikacji