BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. zażalenia dla przedsięwzięcia: " Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I".

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - skan (212.38 KB)

metryczka publikacji