BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Dyrektora, RDOŚ z dnia 24.03.2021r. w Gdańsku dot. przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część II : Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU - zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową, światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 24.03.2021r.- skan (1.05 MB)

metryczka publikacji