BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia: "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto etap I".

Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 07.09.2020 (1.02 MB)

metryczka publikacji