BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 08.05.2020r. o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Sandomierskiej w Gdańsku na działkach nr 39/3, 40, 41 i 42 obręb 112".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 08.05.2020r. (268.39 KB)

metryczka publikacji