BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 07.09.2020r. dot.przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa układu komunikacyjnego w m.Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul.Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła "Kowale" włącznie ( skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 - obwodnica Trójmiasta)".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 07.09.2020r. (31.32 MB)

metryczka publikacji