BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 31.08.2020r. dot. przedsięwzięcia pn." Rozbudowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą drogową i sieciami w Gdańsku ul.Stężycka.".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 31.08.2020r. (270.6 KB)

metryczka publikacji