BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 30.12.2019r. o wszczęciu postępowania adm. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowej" Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto etap I".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 30.12.2019r. (514.21 KB)

metryczka publikacji