BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ dot. budowy gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Węzeł Rozdzielczy Gazu Kolnik - Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadomienie RDOŚ z dnia 14.04.2021 (11.52 MB) - skan

metryczka publikacji