BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2020 r.

Urząd Miejski w Gdańsku przypomina, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2020 r. wnosi się w nowym terminie ustawowym tj. do dnia 31 stycznia 2021 r.

metryczka publikacji