BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku z dnia 18.03.2020r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych na istniejącym zbiorniku wodnym "Świętokrzyska II" w km 3+741 Potoku Oruńskiego na terenie Miasta Gdańsk.

Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku z dnia 18.03.2020r. (366.71 KB)

metryczka publikacji