BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora ZZWP z dnia 17.03.2020r. w Gdańsku o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych na istniejącym zbiorniku wodnym "Myśliwska" w km 4+200 Potoku Siedleckiego.

Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku z dnia 17.03.2020r. (575.66 KB)

metryczka publikacji