BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 11.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w ramach przedsięwzięcia pn."Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowej Faza III - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga".

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 11.03.2020r. (208.76 KB)

metryczka publikacji