BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę zbiornika retencyjnego nr 4 (Subisława).

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku - skan (712.16 KB)

metryczka publikacji