BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 23.04.2021 r. dot. budowy gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część II.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 23.04.2021 - skan (1.01 MB)

metryczka publikacji