BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie istniejącego budynku Mariny, budowy hangaru na łodzie wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 14/16, 22/12, 22/17, 22/18, 22/19, 22/20 obr. 273, ul.Przełom 24 Gdańsk Krakowiec - Górki Zachodnie oraz na działce wodnej nr 14/13 (wody Wisły Śmiałej)".

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 08.01.2020r. (269.26 KB)

metryczka publikacji