BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Konsultacje społeczne Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku

W ramach trwających konsultacji społecznych Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku odbędą się dwa spotkania online transmitowane na żywo na stronie www.gdansk.pl. Konsultacje odbywają się na podstawie Zarządzenia Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Konsultacje trwają od 15 kwietnia 2020 roku do 29 maja 2020 roku. W związku z zagrożeniem koronawirusem odbywają się w formie zdalnej m.in. poprzez interaktywne spotkania z mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji zmian do Planu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 maja (czwartek) o godz. 14:00. W toku spotkania przedstawione zostaną obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności, oraz założenia planu budowy w Gdańsku. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania na czacie.

Drugie spotkanie poświęcone będzie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gdańska do roku 2035, a w jego ramach poruszone zostaną kwestie związane z Planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Drugie spotkanie online odbędzie się  27 maja (środa) o godzinie 17.00.

W dalszym ciągu uwagi do Planu budowy zgłaszać można na piśmie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl Formularz zgłaszania uwag stanowi Załącznik Nr 3 Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej nr tel. 58 526 80 85, 693 380 265 lub pod adresem: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl

Do końca bieżącego roku w Gdańsku powinno być 210 ogólnodostępnych stacji ładowania. Wynika to z zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że takich punktów w naszym mieście jest około 50, a kolejne 21 jest w budowie. W przypadku, gdy inwentaryzacja wykaże niedostatek punktów ładowania, sporządza się Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które wybuduje operator systemu dystrybucyjnego. W Gdańsku będzie to spółka Energa Operator S.A., która wybuduje stacje ładowania średniej mocy. Z zaproponowanych 81 lokalizacji wybranych zostanie 68.

metryczka publikacji