BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Dotacje na likwidację ogrzewania węglowego - zmiany w regulaminie udzielania dotacji

Od dnia 1 lutego 2020 r. (uchwała nr XVIII/450/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019r) następuje zmiana zasad przyznawania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wysokość dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej  maleje z 7 tys zł  na 5 tys zł.

Gmina Miasta Gdańska nie będzie finansowała zamiany ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej  w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych .(tj. w budynkach wolno stojących albo w budynkach w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej).

Dla zabudowy jednorodzinnej istnieje wsparcie z programu "Czyste Powietrze" – dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) -  adres: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk, tel. 58 743 18 00 lub 58 743 18 33.

UWAGA: o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW należy ubiegać się przed rozpoczęciem realizacji zadania.

metryczka publikacji