Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 02.02.2024r. o wydaniu decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa nabrzeża Zbożowego na odcinku konstrukcyjnym 10i-11 w Porcie Gdańsk".

Metryczka publikacji