Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 05.07.2021 w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia: Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część II.