Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.07.2021r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego bramy kolejowej zlokalizowanej na działkach : nr 5/15 obręb 098, 1/13 obręb 112, 281,282 obręb 99 - gm. M. Gdańsk.

Metryczka publikacji