Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.06.2020r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu cmentarno-parkowego w Gdańsku, po płn.-wsch. stronie Wielkiej Alei (Al.Zwycięstwa),obejmującego teren dawnych cmentarzy oraz park Steffensa, utworzony na terenie cmentarza Ubogich.

Metryczka publikacji