Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pomorskiego historycznego zespołu kamienic przy ul.Reduta Żbik w Gdańsku.

Metryczka publikacji