Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 02.05.2022r. o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn." Rozbudowa układu komunikacyjnego w m.Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul.Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła "Kowale" włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 - obwodnica Trójmiasta)

Metryczka publikacji