Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej ,,Orunia”

Dom Pomocy Społecznej ,, Orunia” ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk poszukuje spadkobierców

Pana Adama Kiedrowskiego
syna Edwarda, Krystyny
ur. 12.05.1961 r. w Gdyni.

Dom Pomocy Społecznej ,,Orunia” działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późniejszymi zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu. Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS. Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS,,Orunia” spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metryczka publikacji