Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22.09.2022r. dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa linii 400 kV Żarnowiec - Gdańsk I/ Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia na odcinku od słupa nr 204 (wraz ze słupem) do SE Gdańsk Błonia"

Metryczka publikacji