Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące wydania decyzji na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji : "Budowa gazociągów Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego. Zadanie nr 3a: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zespół zaporowo-upustowy Bogatka - Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem".

Metryczka publikacji