Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku z dnia 05.07.2021 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia: Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU - zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową, światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą.