Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 22.11.2021r. o wszczęciu na wniosek "LOTOS ASFALT" Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.

Metryczka publikacji