Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.04.2021r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego budynku szkoły (dawna rejonowa szkoła dla chłopców) zlokalizowanego na części działki ewid. nr 182/8, obr.100 Gdańsk ul.Śluza 3.