BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Kultury i Promocji

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.
2. Ochrona zabytków. Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków o wpisanie do rejestru zabytków zasługujących na to dóbr kultury.
3. Proponowanie i opiniowanie zmian nazw ulic i nadania nazw nowym ulicom.
4. Wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.
5. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury.
6. Dbanie o lokalne dziedzictwo kulturalne.
7. Promocja kultury.
8. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z kulturą.
9. Inicjowanie oraz opiniowanie inicjatyw w zakresie polityki promocji Miasta w Polsce oraz zagranicą.
10. Współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta.

 

Obsługa merytoryczna
p. Ewelina Szymczyk, pok. 121, tel. 58 323 70 28, fax: 58 323 70 71
e-mail: ewelina.szymczyk@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok   plan pracy (338.61 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
29.01.2019 porządek 29.01.2020 (187.81 KB)
18.12.2019 porządek 18.12.2019 (205.56 KB)
18.11.2019 porządek 18.11.2019 (179.68 KB)
23.10.2019 porządek 23.10.2019 (250.83 KB)
25.09.2019 porządek 25.09.2019 (197.27 KB)
28.08.2019 porządek 28.08.2019 (167.96 KB)
26.06.2019 porządek 26.06.2019 (217.36 KB)
30.05.2019 porządek 30.05.2019 (164.73 KB)
24.04.2019 porządek 24.04.2019 (222.62 KB)
27.03.2019 porządek 27.03.2019 (112.06 KB)
06.03.2019 porządek 6.03.2019 (406.43 KB)
30.01.2019 porządek 30.01.2019 (140.97 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (150.25 KB)
28.11.2018 porządek 28.11.2018 (113.03 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
25.09.2019 protokół 25.09.2019 (2.2 MB)
28.08.2019 protokół 28.08.2019 (2.25 MB)
26.06.2019 protokół 26.06.2019 (268.99 KB)
30.05.2019 protokół 30.05.2019 (176.85 KB)
24.04.2019 protokół 24.04.2019 (954.62 KB)
27.03.2019 protokół 27.03.2019 (239.47 KB)
06.03.2019 protokół 6.03.2019 (324.49 KB)
30.01.2019 protokół 30.01.2019 (227.51 KB)
11.12.2018 protokół 11.12.2018 (205.88 KB)
28.11.2018 protokół 28.11.2018 (244.53 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (176.5 KB)
metryczka publikacji