BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Kultury i Promocji

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.
2. Ochrona zabytków. Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków o wpisanie do rejestru zabytków zasługujących na to dóbr kultury.
3. Proponowanie i opiniowanie zmian nazw ulic i nadania nazw nowym ulicom.
4. Wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.
5. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury.
6. Dbanie o lokalne dziedzictwo kulturalne.
7. Promocja kultury.
8. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z kulturą.
9. Inicjowanie oraz opiniowanie inicjatyw w zakresie polityki promocji Miasta w Polsce oraz zagranicą.
10. Współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta.

 

Obsługa merytoryczna

p. Monika Zawisza pok. 120, tel. 58 323 70 65, fax. 58 305-34-52
e-mail: 
monika.zawisza@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (317.73 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
27.03.2019 porządek 27.03.2019 (112.06 KB)
06.03.2019 porządek 6.03.2019 (406.43 KB)
30.01.2019 porządek 30.01.2019 (140.97 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (150.25 KB)
28.11.2018 porządek 28.11.2018 (113.03 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
30.01.2019 protokół 30.01.2019 (227.51 KB)
11.12.2018 protokół 11.12.2018 (205.88 KB)
28.11.2018 protokół 28.11.2018 (244.53 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (176.5 KB)
metryczka publikacji