BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Kultury i Promocji

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.
2. Ochrona zabytków. Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków o wpisanie do rejestru zabytków zasługujących na to dóbr kultury.
3. Proponowanie i opiniowanie zmian nazw ulic i nadania nazw nowym ulicom.
4. Wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.
5. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury.
6. Dbanie o lokalne dziedzictwo kulturalne.
7. Promocja kultury.
8. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z kulturą.
9. Inicjowanie oraz opiniowanie inicjatyw w zakresie polityki promocji Miasta w Polsce oraz zagranicą.
10. Współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta.


Obsługa merytoryczna

p. Monika Zawisza pok. 120, tel. 58 323 70 65, fax. 58 305-34-52
e-mail: 
monika.zawisza@gdansk.gda.pl


Plany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018


11.12.2018
porządek (150.25 KB)
28.11.2018
porządek (113.03 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


metryczka publikacji