BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.
2. Polityka w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii i alkoholizmu.
3. Współdziałanie z instytucjami naukowymi i instytucjami ochrony zdrowia.
4. Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych.
5. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia w mieście.
6. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu inwestycji i remontów w strukturach pomocy społecznej.
7. Polityka w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.
8. Polityka w zakresie problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych.
9. Stymulowanie polityki prorodzinnej miasta.
10. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
11. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi.
12. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.


Obsługa merytoryczna

p. Monika Zawisza pok. 120, tel. 58 323 70 65, fax. 58 305-34-52
e-mail: 
monika.zawisza@gdansk.gda.plPlany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018


14.01.2019
porządek (119.28 KB)
11.12.2018
porządek (218.96 KB)
29.11.2018
porządek (109.93 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


metryczka publikacji