BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Kultury i Turystyki

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury, turystyki i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego.

2. Ochrona zabytków. Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków o wpisanie do rejestru zabytków zasługujących na to dóbr kultury.

3. Proponowanie i opiniowanie zmian nazw ulic i nadania nazw nowym ulicom.

4. Wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.

5. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury.

6. Dbanie o lokalne dziedzictwo kulturalne.

7. Promocja kultury.

8. Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście jako gałęzi gospodarki.

9. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z kulturą, turystyką i rekreacją

10. Inicjowanie oraz opiniowanie inicjatyw w zakresie polityki promocji Gdańska w Polsce oraz zagranicą

11. Współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta.

Obsługa merytoryczna

p. Ewelina Szymczyk, pok. 121, tel. 58 323 70 28, fax: 58 323 70 71
e-mail: ewelina.szymczyk@gdansk.gda.pl


Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2018 PDF (545.31 KB)
plan pracy 2017 PDF (483.22 KB)
plan pracy 2016 PDF (133.44 KB)
plan pracy 2015 PDF (80.58 KB)

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2017 PDF (1.16 MB)
za rok 2016 PDF   (853.31 KB)
za rok 2014 PDF (215.94 KB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
27.06.2018 PDF (555.93 KB)
23.05.2018 PDF porządek (423.63 KB)
18.04.2018 PDF (443.32 KB)
28.03.2018 PDF (544.36 KB)
19.03.2018 PDF (301.31 KB)
21.02.2018 PDF (504.57 KB)
24.01.2018 PDF (400.22 KB)
Rok 2017
18.12.2017 PDF (160.62 KB)
29.11.2017 PDF (343.17 KB)
25.10.2017 PDF (425.35 KB)
09.10.2017 PDF (348.25 KB)
27.09.2017 PDF (776.74 KB)
30.08.2017 PDF (220.29 KB)
28.06.2017 PDF (493.57 KB)
24.05.2017 PDF (226.97 KB)
19.04.2017 PDF (202.92 KB)
29.03.2017 PDF (916.04 KB)
22.02.2017 PDF (307.58 KB)
11.01.2017 PDF (217.23 KB)
Rok 2016
13.12.2016 PDF (140.63 KB)
23.11.2016 PDF (253.24 KB)
26.10.2016 PDF (231.14 KB)
28.09.2016 PDF (326.49 KB)
24.08.2016 PDF (163.49 KB)
29.06.2016 PDF (318.97 KB)
18.05.2016 PDF (347.05 KB)
27.04.2016 PDF (247.46 KB)
30.03.2016 PDF (213.71 KB)
02.03.2016 PDF (248.54 KB)
27.01.2016 PDF (341.27 KB)
Rok 2015
16.12.2015 PDF (180.21 KB)
25.11.2015 PDF (509.89 KB)
28.10.2015 PDF (709.63 KB)
23.09.2015 PDF (419.53 KB)
26.08.2015 PDF (90.1 KB)
24.06.2015 PDF (87.91 KB)
27.05.2015 PDF (89.49 KB)
29.04.2015 PDF (512.17 KB)
23.04.2015 PDF (79.76 KB)
15.04.2015 PDF (145.45 KB)
25.03.2015 PDF (80.66 KB)
25.02.2015 PDF (76.91 KB)
28.01.2015 PDF (80.57 KB)
Rok 2014
18.12.2014 PDF (71.03 KB)
10.12.2014 PDF (42.41 KB)

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
23.05.2018 PDF (3.72 MB)
18.04.2018 PDF (2.88 MB)
28.03.2018 PDF
(1.75 MB)
19.03.2018 PDF (1.29 MB)
21.02.2018 PDF (1.29 MB)
24.01.2018 PDF (1.82 MB)
Rok 2017
18.12.2017 PDF (940.54 KB)
29.11.2017 PDF (3.7 MB)
25.10.2017 PDF (2.11 MB)
09.10.2017 PDF (7.3 MB)
27.09.2017 PDF (3.63 MB)
30.08.2017 PDF (1.95 MB)
28.06.2017 PDF (2.88 MB)
24.05.2017 PDF (2.74 MB)
19.04.2017 PDF (3.17 MB)
29.03.2017 PDF (4.19 MB)
22.02.2017 PDF (1.23 MB)
11.01.2017 PDF (930.77 KB)
Rok 2016
13.12.2016 PDF (2.63 MB)
23.11.2016 PDF (1.45 MB)
26.10.2016 PDF (1023.85 KB)
28.09.2016 PDF (329.19 KB)
24.08.2016 PDF (292.15 KB)
29.06.2016 PDF (356.6 KB)
18.05.2016 PDF (1002.75 KB)
27.04.2016 PDF (347.42 KB)
30.03.2016 PDF {ID75289
02.03.2016 PDF (2.17 MB)
27.01.2016 PDF (1.82 MB)
Rok 2015
16.12.2015 PDF (278.13 KB)
26.11.2015 PDF (181.82 KB)
25.11.2015 PDF (251.55 KB)
28.10.2015 PDF (5.45 MB)
23.09.2015 PDF (383.01 KB)
24.06.2015 PDF (341.93 KB)
27.05.2015 PDF (132.96 KB)
29.04.2015 PDF (497.23 KB)
23.04.2015 PDF (341.52 KB)
15.04.2015 PDF (528.34 KB)
25.03.2015 PDF (180.65 KB)
25.02.2015 PDF (175.91 KB)
28.01.2015 PDF (208.41 KB)
Rok 2014 
18.12.2014 PDF

(61.65 KB)

10.12.2014 PDF

(85.34 KB)

06.12.2014 PDF

(45.04 KB)

 

metryczka publikacji