BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Wewnętrzny ustrój gminy, związków gmin, jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego.
2. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego.
3. Weryfikacja prawa miejscowego.
4. Interpretacja regulaminu Rady Miasta Gdańska i statutu Miasta Gdańska.
5. Współdziałanie z Policją, Miejska Strażą Porządkową, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Współdziałanie przy organizacji wyborów ławników do sądów powszechnych.
7. Opiniowanie działań miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego.
8. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
9. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi.
10. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.


Obsługa merytoryczna

p. Bogusława Pieklik, pokój nr 121, tel.: (058) 323 70 21, fax: (058) 323 70 71
e-mail: boguslawa.pieklik@gdansk.gda.pl



Plany PracyPobierz plik



SprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018


24.01.2019
porządek (192.6 KB)
11.12.2018
porządek (121.02 KB)
28.11.2018
porządek (180.46 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


metryczka publikacji