BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Gospodarka przestrzenna – tworzenie podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego.
2. Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej oraz inwestycji własnych miasta.
3. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju miasta.
5. Opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym spraw dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenie zasobów gruntów.
6. Współpraca z samorządami lokalnymi regionu gdańskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.
7. Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami.
8. Strategia rozwoju przestrzennego miasta.
9. Polityka w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.
10. Ocena stanu klęsk żywiołowych w rolnictwie i przedstawienie sposobu działań osłonowych.
11. Podejmowanie działań warunkujących pożądany gospodarczo i społecznie rozwój gospodarki rolnej na terenie miasta Gdańska.

 

Obsługa merytoryczna

p. Agnieszka Witkowska, pok. 119, tel. 58 323 70 29, fax: 58 323 70 71
e-mail: agnieszka.witkowska@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (2.71 MB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
28.08.2019 porządek 28.08.2019 (370.61 KB)
26.06.2019 porządek 26.06.2019 (297.38 KB)
29.05.2019 porządek 29.05.2019 (232.71 KB)
23.05.2019 porządek 23.05.2019 (221.57 KB)
24.04.2019 porządek 24.04.2019 (238.42 KB)
27.03.2019 porządek 27.03.2019 (361.35 KB)
06.03.2019 porządek 6.03.2019 r. (387.61 KB)
30.01.2019 porządek 30.01.2019 (479.1 KB)
27.11.2018 porządek 27.11.2018 (185.59 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
06.03.2019 protokół 6.03.2019 (6.23 MB)
30.01.2019 protokół 30.01.2019 (6.43 MB)
27.11.2018 protokół 27.11.2018 (2.53 MB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (304.08 KB)
metryczka publikacji