BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Gospodarka przestrzenna – tworzenie podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego.
2. Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej oraz inwestycji własnych miasta.
3. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju miasta.
5. Opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym spraw dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenie zasobów gruntów.
6. Współpraca z samorządami lokalnymi regionu gdańskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.
7. Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami.
8. Strategia rozwoju przestrzennego miasta.
9. Polityka w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.
10. Ocena stanu klęsk żywiołowych w rolnictwie i przedstawienie sposobu działań osłonowych.
11. Podejmowanie działań warunkujących pożądany gospodarczo i społecznie rozwój gospodarki rolnej na terenie miasta Gdańska.

 

Obsługa merytoryczna

p. Ewelina Szymczyk, pok. 121, tel. 58 323 70 28, fax: 58 323 70 71
e-mail: ewelina.szymczyk@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (2.71 MB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
06.03.2019 porządek 6.03.2019 r. (387.61 KB)
30.01.2019 porządek 30.01.2019 (479.1 KB)
27.11.2018 porządek 27.11.2018 (185.59 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
27.11.2018 protokół 27.11.2018 (2.53 MB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (304.08 KB)
metryczka publikacji