BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Gospodarka przestrzenna – tworzenie podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego.

2. Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej oraz inwestycji własnych miasta.

3. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju miasta.

5. Opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym spraw dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenie zasobów gruntów.

6. Współpraca z samorządami lokalnymi regionu gdańskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.

7. Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami.

8. Strategia rozwoju przestrzennego miasta.

9. Polityka w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

10. Ocena stanu klęsk żywiołowych w rolnictwie i przedstawienie sposobu działań osłonowych.

11. Podejmowanie działań warunkujących pożądany gospodarczo i społecznie rozwój gospodarki rolnej na terenie miasta Gdańska.

Obsługa merytoryczna

p. Ewelina Szymczyk, pok. 121, tel. 58 323 70 28, fax: 58 323 70 71
e-mail: ewelina.szymczyk@gdansk.gda.pl


Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2018 PDF (1.8 MB)
plan pracy 2017 PDF (1.5 MB)
plan pracy 2016 PDF (1.66 MB)
plan pracy 2015 PDF (5.86 MB)

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2017 PDF (1.25 MB)
za rok 2016 PDF   (915.17 KB)
za rok 2014 PDF

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
26.06.2018 PDF (246.22 KB)
22.05.2018 PDF (200.53 KB)
23.04.2018 PDF (122.72 KB)
17.04.2018 PDF (249.42 KB)
27.03.2018 PDF (1.19 MB)
20.02.2018 PDF (398.63 KB)
23.01.2018 PDF (1.26 MB)
Rok 2017
18.12.2017 PDF (157.46 KB)
28.11.2017 PDF (287.22 KB)
30.10.2017 PDF (153.65 KB)
24.10.2017 PDF (221.25 KB)
26.09.2017 PDF (246.39 KB)
29.08.2017 PDF (219.26 KB)
27.06.2017 PDF (247.58 KB)
18.04.2017 PDF (255.13 KB)
28.03.2017 PDF (101.88 KB)
21.02.2017 PDF (252.22 KB)
12.01.2017 wyjazdowa PDF (140.59 KB)
10.01.2017 PDF (273.71 KB)
Rok 2016
19.12.2016 PDF (147.57 KB)
22.11.2016 PDF (468.87 KB)
25.10.2016 PDF (246.2 KB)
27.09.2016 PDF (253.95 KB)
25.08.2016 PDF (126.49 KB)
23.08.2016 PDF   (208.14 KB)
28.06.2016 PDF (257.58 KB)
24.05.2016 PDF (238.15 KB)
26.04.2016 PDF (379.7 KB)
12.04.2016 PDF (146.03 KB)
29.03.2016 PDF (386.51 KB)
01.03.2016 PDF (220.27 KB)
26.01.2016 PDF (262 KB)
Rok 2015
15.12.2015 PDF (160 KB)
24.11.2015 PDF (269.65 KB)
27.10.2015 PDF (268.73 KB)
22.09.2015 PDF (392.32 KB)
25.08.2015 PDF (115.01 KB)
23.06.2015 PDF (257.37 KB)
26.05.2015 PDF (99.9 KB)
28.04.2015 PDF (91.42 KB)
23.04.2015 PDF (89.03 KB)
13.04.2015 PDF (90.35 KB)
17.03.2015 PDF (79.59 KB)
24.02.2015 PDF (78.4 KB)
16.02.2015 PDF (80.75 KB)
27.01.2015 PDF (87.32 KB)
Rok 2014
09.12.2014 PDF (85.83 KB)

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
23.04.2018 PDF (1.37 MB)
17.04.2018 PDF (5.07 MB)
27.03.2018 PDF (3.66 MB)
20.02.2018 PDF (4.07 MB)
23.01.2018 PDF (5.04 MB)
Rok 2017
18.12.2017 PDF (494.01 KB)
28.11.2017 PDF (3.44 MB)
30.10.2017 PDF (2.13 MB)
24.10.2017 PDF (2.86 MB)
26.09.2017 PDF (2.56 MB)
29.08.2017 PDF (2.79 MB)
27.06.2017 PDF (2.95 MB)
23.05.2017 PDF (2.52 MB)
18.04.2017 PDF (3.55 MB)
28.03.2017 PDF (2.3 MB)
21.02.2017 PDF (3.3 MB)
12.01.2017 PDF (2.44 MB)
10.01.2017 PDF (3.11 MB)
Rok 2016
19.12.2016 PDF (493.3 KB)
22.11.2016 PDF (3.39 MB)
25.10.2016 PDF (2.21 MB)
27.09.2016 PDF (3.35 MB)
25.08.2016 PDF (259.61 KB)
23.08.2016 PDF (1.44 MB)
28.06.2016 PDF (327.5 KB)
24.05.2016 PDF (410.27 KB)
26.04.2016 PDF (352.42 KB)
12.04.2016 (1.4 MB)
29.03.2016 PDF (445.84 KB)
01.03.2016 PDF (365.76 KB)
Rok 2015
15.12.2015 PDF (251.41 KB)
24.11.2015 PDF (418.78 KB)
27.10.2015 PDF (407.51 KB)
22.09.2015 PDF (363.96 KB)
25.08.2015 PDF (329.23 KB)
23.06.2015 PDF (206.91 KB)
26.05.2015 PDF (136.52 KB)
28.04.2015 PDF (217.6 KB)
23.04.2015 PDF (341.57 KB)
13.04.2015 PDF (285.06 KB)
17.03.2015 PDF (85.8 KB)
24.02.2015 PDF (146.6 KB)
16.02.2015 PDF (718.6 KB)
27.01.2015 PDF (461.96 KB)
Rok 2014 
09.12.2014 PDF

(129.34 KB)

06.12.2014 PDF

(45.44 KB)

 

 

 

metryczka publikacji