BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:
a) zmiany formy własności,
b) zmiany profilu produkcji i usług,
c) likwidacja,
d) łączenie bądź wchodzenie w spółki,
e) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.
2. Polityka usług komunalnych z zakresu:
a) zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,
b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty.
3. Współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi w zakresie polityki gospodarczej Miasta Gdańska.
4. Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.
5. Polityka w zakresie gospodarki morskiej.
6. Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.
7. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.
8. Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.
9. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.

 

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2020 rok plan pracy (682.85 KB)
na 2019 rok plan pracy (789.05 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
za 2019 rok 2019 rok (4.35 MB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
23.06.2020 porządek 23.06.2020 (293.72 KB)
28.04.2020 porządek 28.04.2020 (480.46 KB)
25.02.2020 porządek 25.02.2020 (278.9 KB)
28.01.2020 porządek 28.01.2020 (501.78 KB)
17.12.2019 porządek 17.12.2019 (256.81 KB)
26.11.2019 porządek 26.11.2019 (599.2 KB)
22.10.2019 porządek 22.10.2019 (420.24 KB)
24.09.2019 porządek 24.09 2019 (277.8 KB)
27.08.2019 porządek 27.08.2019 (258.66 KB)
25.06.2019 porządek 25.06.2019 (432.08 KB)
28.05.2019 porządek 28.05.2019 (410.12 KB)
23.04.2019 porządek 23.04.2019 (436.05 KB)
26.03.2019 porządek 26.03.2019 (243.5 KB)
05.03.2019 porządek 5.03.2019 (500.84 KB)
29.01.2019 porządek 29.01.2019 (239.76 KB)
10.12.2018 porządek 10.12.2018 (271.65 KB)
26.11.2018 porządek 26.11.2018 (257.31 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
17.02.2020 protokół 17.02.2020 (692.78 KB)
28.01.2020 protokół 28.01.2020 (609.95 KB)
17.12.2019 protokół 17.12.2019 (571.38 KB)
26.11.2019 protokół 26.11.2019 (888.98 KB)
22.10.2019 protokół 22.10.2019 (526.02 KB)
24.09.2019 protokół 24.09.2019 (484.1 KB)
27.08.2019 protokół 27.08.2019 (518.01 KB)
28.05.2019 protokół 28.05.2019 (584.5 KB)
07.03.2019 protokół 7.03.2019 (315.69 KB)
10.12.2018 protokół 10.12.2018 (387.32 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (348.68 KB)  
metryczka publikacji