BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:
a) zmiany formy własności,
b) zmiany profilu produkcji i usług,
c) likwidacja,
d) łączenie bądź wchodzenie w spółki,
e) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.
2. Polityka usług komunalnych z zakresu:
a) zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,
b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty.
3. Współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi w zakresie polityki gospodarczej Miasta Gdańska.
4. Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.
5. Polityka w zakresie gospodarki morskiej.
6. Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.
7. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.
8. Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.
9. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.


Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.plPlany PracyPobierz plik
na 2019 rok
plan pracy (789.05 KB)


SprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018/2019


05.03.2019
porządek 5.03.2019 (500.84 KB)
29.01.2019
porządek 29.01.2019 (239.76 KB)
10.12.2018
porządek 10.12.2018 (271.65 KB)
26.11.2018porządek 26.11.2018 (257.31 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018/2019


metryczka publikacji