BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Strategii i Budżetu

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
2. Rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu.
3. Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu.
4. Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
5. Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych miasta.
6. Opiniowanie uchwał w sprawie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
7. Kontrola realizacji zapisów dokumentu „Strategia Gdańsk 2030 Plus”.
8. Inicjowanie, opiniowanie i kontrola realizacji działań związanych z Budżetem Obywatelskim.

 

Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2020 rok plan pracy (475.77 KB)
na 2019 rok plan pracy (462.48 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
za 2019 rok 2019 rok (890.19 KB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
16.07.2020 porządek 16.07.2020 (150.46 KB)
22.06.2020 porządek 22.06.2020 (232.35 KB)
25.05.2020 porządek 25.05.2020 (80.61 KB)
30.04.2020 porządek 30.04.2020 (76.74 KB)
27.04.2020 porządek 27.04.2020 (2.65 MB)
24.02.2020 porządek 24.02.2020 (321.56 KB) 
27.01.2020 porządek 27.01.2020 (298.02 KB)
16.12.2019 porządek 16.12.2019 (245.26 KB)
02.12.2019 porządek 02.12.2019 (263.43 KB)
25.11.2019 porządek 25.11.2019 (587.46 KB)
21.10.2019 porządek 21.10.2019 (489.79 KB)
23.09.2019 porządek 23.09.2019 (302.13 KB)
16.09.2019 porządek 16.09.2019 r (158.44 KB)
26.08.2019 porządek 26.08.2019 (300.74 KB)
24.06.2019 porządek 24.06.2019 (481.03 KB)
27.05.2019 porządek 27.05.2019 (274.37 KB)
25.04.2019 porządek 25.04.2019 r (169.22 KB)  
15.04.2019 porządek 15.04.2019 (350.37 KB)
25.03.2019 porządek 25.03.2019 (213.01 KB)
12.03.2019 porządek 12.03.2019 (144.89 KB)
25.02.2019 porządek 25.02.2019 r. (320.92 KB)
28.01.2019 porządek 28.01.2019 r. (169.52 KB)
06.12.2018 porządek 6.12.2018 r. (463.05 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
27.04.2020 protokół 27.04.2020 (849.31 KB)
25.05.2020 protokół 25.05.2020 (174.91 KB)
30.04.2020 protokół 30.04.2020 (80.37 KB)
24.02.2020 protokół 24.02.2020 (1.72 MB)
27.01.2020 protokół 27.01.2020 (254.67 KB)
16.12.2019 protokół 16.12.2019 (185.97 KB)
02.12.2019 protokół 02.12.2019 (452.06 KB)
21.10.2019 protokół 21.10.2019 (303.49 KB)
23.09.2019 protokół 23.09.2019 (180.2 KB)
załącznik (2.39 MB)
16.09.2019 protokół 16.09.2019 (149.97 KB)
26.08.2019 protokół 26.08.2019 (256.53 KB)
24.06.2019 protokół 24.06.2019 (297.64 KB)
27.05.2019 protokół 27.05.2019 (212.59 KB)
25.04.2019 protokół 25.04.2019 (112.81 KB)
15.04.2019 protokół 15.04.2019 (141.83 KB)
25.03.2019 protokół 25.03.2019 (316.04 KB)
12.03.2019 protokół 12.03.2019 (285.04 KB)
25.02.2019 protokół 25.02.2019 (282.77 KB)
28.01.2019 protokół 28.01.2019 (171.42 KB)
06.12.2018 protokół 6.12.2018 r. (655.74 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 r. (57.01 KB)
metryczka publikacji