BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Strategii i Budżetu

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
2. Rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu.
3. Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu.
4. Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
5. Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych miasta.
6. Opiniowanie uchwał w sprawie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
7. Kontrola realizacji zapisów dokumentu „Strategia Gdańsk 2030 Plus”.
8. Inicjowanie, opiniowanie i kontrola realizacji działań związanych z Budżetem Obywatelskim.


Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.plPlany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018


28.01.2019
porządek (169.52 KB)
06.12.2018
porządek (463.05 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


22.11.2018
protokół (57.01 KB)
metryczka publikacji