BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Strategii i Budżetu

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
2. Rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu.
3. Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu.
4. Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
5. Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych miasta.
6. Opiniowanie uchwał w sprawie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
7. Kontrola realizacji zapisów dokumentu „Strategia Gdańsk 2030 Plus”.
8. Inicjowanie, opiniowanie i kontrola realizacji działań związanych z Budżetem Obywatelskim.

 

Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (462.48 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
25.03.2019 porządek 25.03.2019 (213.01 KB)
12.03.2019 porządek 12.03.2019 (144.89 KB)
25.02.2019 porządek 25.02.2019 r. (320.92 KB)
28.01.2019 porządek 28.01.2019 r. (169.52 KB)
06.12.2018 porządek 6.12.2018 r. (463.05 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
06.12.2018 protokół 6.12.2018 r. (655.74 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 r. (57.01 KB)
metryczka publikacji