BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Sportu i Turystyki

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście.
3. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu oraz stowarzyszenia kultury fizycznej.
4. Promocja sportu.
5. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem.
6. Polityka w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego.
7. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z turystyką i rekreacją.
8. Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście jako gałęzi gospodarki.

 

Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (496.74 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
27.03.2019 porządek 27.03.2019 r. (158.67 KB)
27.02.2019 porządek 27.02.2019 (202.27 KB)
30.01.2019 porządek 30.01.2019 (202.89 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (172.69 KB)
26.11.2018 porządek 26.11.2018 (178.74 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
11.12.2018 protokół 11.12.2018 (76.45 KB)
26.11.2018 protokół 26.11.2018 (123.99 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (57.32 KB)
metryczka publikacji