BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Sportu i Turystyki

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście.
3. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu oraz stowarzyszenia kultury fizycznej.
4. Promocja sportu.
5. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem.
6. Polityka w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego.
7. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z turystyką i rekreacją.
8. Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście jako gałęzi gospodarki.


Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.plPlany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018


11.12.2018
porządek (172.69 KB)
26.11.2018porządek (178.74 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


11.12.2018
protokół (76.45 KB)
26.11.2018
protokół (123.99 KB)
22.11.2018
protokół (57.32 KB)
metryczka publikacji