BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Sportu i Turystyki

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście.
3. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu oraz stowarzyszenia kultury fizycznej.
4. Promocja sportu.
5. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem.
6. Polityka w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego.
7. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z turystyką i rekreacją.
8. Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście jako gałęzi gospodarki.

 

Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (496.74 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
23.10.2019 Porządek 23.10.2019 (246.53 KB)
25.09.2019 Porządek 25.09.2019 r. (191.47 KB)
28.08.2019 porządek 28.08.2019 (244.32 KB)
24.06.2019 porządek 24.06.2019 (250.36 KB)
29.05.2019 porządek 29.05.2019 (253.22 KB)
24.04.2019 porządek 24.04.2019 (255.25 KB)
27.03.2019 porządek 27.03.2019 r. (158.67 KB)
27.02.2019 porządek 27.02.2019 (202.27 KB)
30.01.2019 porządek 30.01.2019 (202.89 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (172.69 KB)
26.11.2018 porządek 26.11.2018 (178.74 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
11.12.2018 protokół 11.12.2018 (76.45 KB)
26.11.2018 protokół 26.11.2018 (123.99 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (57.32 KB)
metryczka publikacji