BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Zrównoważonego Rozwoju

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Inicjowanie i monitorowanie procesów rewitalizacyjnych.

2. Opiniowanie projektów uchwał oraz kontrola realizacji zapisów dokumentów  dotyczących procesów rewitalizacji oraz ochrony środowiska w mieście

3. Podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzeni publicznych miasta.

4. Inicjowanie i opiniowanie polityki w zakresie mobilności i transportu zrównoważonego.

5. Kreowanie i kontrola realizacji polityki estetyzacji miasta.

6. Opracowywanie i monitorowanie realizacji zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych miasta.

7. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji.

8. Polityka miasta w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz polityka dbałości o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe gminy.

9. Opiniowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy w zakresie:

     a) ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

     b) ochrona środowiska morskiego,

     c) ochrona powietrza,

     d) ochrona powierzchni ziemi.

10. Ocena odpowiedzialności za skutki naruszenia stanu środowiska.

11. Opiniowanie gospodarki gruntami pod względem zgodności z przepisami ochrony środowiska.

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2018 PDF (729.38 KB)
plan pracy 2017 PDF (1.15 MB)
plan pracy 2016 PDF (171.24 KB)
plan pracy 2015 PDF (741.35 KB)

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2017 PDF (1.83 MB)
za rok 2016 PDF   (2.67 MB)
za rok 2015 PDF   (206.53 KB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
25.06.2018 PDF (443.19 KB)
21.05.2018 PDF Porządek (230.62 KB)
16.04.2018 PDF (234.57 KB)
26.03.2018 PDF (203.98 KB)
19.02.2018 PDF (214.78 KB)
22.01.2018 PDF (164.88 KB)
Rok 2017
11.12.2017 PDF (219.7 KB)
27.11.2017 PDF (234.82 KB)
23.10.2017 PDF (201.47 KB)
25.09.2017 PDF (199.83 KB)
29.08.2017 PDF (121.13 KB)
26.06.2017 PDF (255.66 KB)
22.05.2017 PDF (207.55 KB)
24.04.2017 PDF (216.82 KB)
30.03.2017 nadzwyczajne PDF (164.46 KB)
20.03.2017 PDF (169.14 KB)
20.02.2017 PDF (278.9 KB)
09.01.2017 PDF (191.91 KB)
Rok 2016
14.12.2016 PDF (206.61 KB)
29.11.2016 PDF (200.73 KB)
24.11.2016 PDF (241.33 KB)
25.10.2016 PDF (252.96 KB)
29.09.2016 PDF (214.46 KB)
14.09.2016 PDF (165.57 KB)
22.08.2016 PDF (193.44 KB)
26.06.2016 PDF (218.91 KB)
31.05.2016 PDF (176.95 KB)
16.05.2016 PDF (171.1 KB)
09.05.2016 PDF (166.94 KB)
28.04.2016 PDF (197.98 KB)
12.04.2016 PDF (169.7 KB)
31.03.2016 PDF (161 KB)
14.03.2016 PDF (187.5 KB)
03.03.2016 PDF (160.39 KB)
22.02.2016 PDF (164.26 KB)
18.01.2016 PDF (168.18 KB)
Rok 2015
14.12.2015 PDF (201.82 KB)
23.11.2015 PDF (273.1 KB)
19.10.2015 PDF (164.27 KB)
24.09.2015 PDF (82.57 KB)
14.09.2015 PDF (183.7 KB)
24.08.2015 PDF (444.46 KB)
15.06.2015 PDF (179.39 KB)
21.05.2015 PDF (157.48 KB)
18.052015 PDF (163.13 KB)
11.05.2015 PDF (165.83 KB)
23.04.2015 PDF (176.06 KB)
20.04.2015 PDF (170.83 KB)
15.04.2015 PDF (187.29 KB)
13.04.2015 PDF (204.86 KB)
16.03.2015 PDF (200.87 KB)
16.02.2015 PDF (201.39 KB)
19.01.2015 PDF (152.17 KB)
Rok 2014
15.12.2014 PDF (189.97 KB)

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
 
25.06.2018 PDF (14.03 MB)
16.04.2018 PDF (452.12 KB)
Rok 2017
27.11.2017 PDF
(613.69 KB)
30.10.2017 PDF
(450.35 KB)
23.10.2017 PDF (718.99 KB)
25.09.2017 PDF (527.55 KB)
29.08.2017 PDF (573.25 KB)
26.06.2017 PDF (1.89 MB)
22.05.2017 PDF (62.56 KB)
24.04.2017 PDF (73.91 KB)
20.03.2017 PDF (80.77 KB)
30.03.2017 PDF (95.02 KB)
20.02.2017 PDF (180.15 KB)
09.01.2017 PDF (621.98 KB)
Rok 2016
14.12.2016 PDF (143.99 KB)
29.11.2016 PDF (286.5 KB)
24.11.2016 PDF (146.04 KB)
14.11.2016 PDF (144.27 KB)
29.09.2016 PDF (224.45 KB)
27.09.2016 PDF (1.68 MB)
22.08.2016 PDF (386.01 KB)
23.06.2016 PDF (13.87 MB)
31.05.2016 PDF (198.2 KB)
16.05.2016 PDF (1.17 MB)
09.05.2016 PDF (356.91 KB)
28.04.2016 PDF (218.07 KB)
31.03.2016 PDF (140.6 KB)
14.03.2016 PDF (934.45 KB)
03.03.2016 PDF (147.6 KB)
22.02.2016 PDF (1.65 MB)
18.01.2016 PDF (294.29 KB)
Rok 2015
14.12.2015 PDF (322.01 KB)
23.11.2015 PDF (490.13 KB)
29.10.2015 PDF (129.22 KB)
19.10.2015 PDF (30.95 MB)
24.09.2015 PDF (135.04 KB)
14.09.2015 PDF (397.04 KB)
21.05.2015 PDF (772.35 KB)
18.05.2015 PDF (266.8 KB)
11.05.2015 PDF (274.45 KB)
23.04.2015 PDF (614.12 KB)
20.04.2015 PDF (7.46 MB)
15.04.2015 PDF (1.21 MB)
13.04.2015 PDF (288.4 KB)
16.03.2015 PDF (252.1 KB)
16.02.2015 PDF (930.13 KB)
19.01.2015 PDF (151.98 KB)
Rok 2014 
15.12.2014 PDF

(195.72 KB)

04.12.2014 PDF

(255.2 KB)

 

 

 

 

 

 

metryczka publikacji