BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Przeprowadzanie kontroli działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych, w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady,

2. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi,

3. Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium,

4. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działań Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych,

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.

Obsługa merytoryczna

p. Bogusława Pieklik, pokój nr 121, tel.: (058) 323 70 21, fax: (058) 323 70 71
e-mail: boguslawa.pieklik@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2018 PDF (369.61 KB)
plan pracy 2017 PDF (460.7 KB)
plan pracy 2016 PDF (556.2 KB)
plan pracy 2015 PDF (74.79 KB)

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2017 PDF (2.06 MB)
za rok 2016 PDF   (1.76 MB)
za rok 2014 PDF (2.11 MB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
27.06.2018 PDF (432.69 KB)
04.06.2018 PDF
porządek (173.74 KB)
23.05.2018 PDF
porządek (337.28 KB)
18.04.2018 nie odbędzie się
28.03.2018 PDF (170.91 KB)
21.02.2018 PDF (282.71 KB)
24.01.2018 PDF (284.22 KB)
Rok 2017
13.12.2017 PDF (166.17 KB)
29.11.2017 PDF (147.18 KB)
25.10.2017 PDF (197.52 KB)
27.09.2017 PDF (163.78 KB)
30.08.2017 PDF (175.19 KB)
28.06.2017 PDF (64 KB)
05.06.2017 PDF (181.68 KB)
24.05.2017 PDF (85.5 KB)
19.04.2017 PDF (188.17 KB)
29.03.2017 PDF (140.96 KB)
22.02.2017 PDF (206.78 KB)
11.01.2017 PDF (141.13 KB)
Rok 2016
14.12.2016 PDF (128.8 KB)
23.11.2016 PDF (180.31 KB)
26.10.2016 PDF (182.32 KB)
28.09.2016 PDF (197.56 KB)
24.08.2016 PDF (107.5 KB)
29.06.2016 PDF   (183.01 KB)
01.06.2016 PDF (174.21 KB)
18.05.2016 PDF (126.16 KB)
30.03.2016 PDF (104.91 KB)
02.03.2016 PDF (103.46 KB)
27.01.2016 PDF (173.23 KB)
Rok 2015
16.12.2015 PDF (102.08 KB)
25.11.2015 PDF (128.49 KB)
28.10.2015 PDF (136.38 KB)
23.09.2015 PDF (69.35 KB)
26.08.2015 PDF (70.05 KB)
24.06.2015 PDF (109.27 KB)
01.06.2015 PDF (180.22 KB)
27.05.2015 PDF (67.68 KB)
20.05.2015 PDF (289.27 KB)
29.04.2015 PDF (69.12 KB)
18.03.2015 PDF (69.58 KB)
25.02.2015 PDF (86.12 KB)
28.01.2015 PDF (69.25 KB)
Rok 2014
17.12.2014 PDF (70.04 KB)

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
04.06.2018 PDF protokół (712.97 KB)
23.05.2018 PDF protokół (1.19 MB)
28.03.2018 PDF protokół (482.1 KB)
21.02.2018 PDF protokół (773.88 KB)
24.01.2018 PDF protokół (630.27 KB)
Rok 2017
13.12.2017 PDF (348.84 KB)
29.11.2017 PDF (241.8 KB)
25.10.2017 PDF (384.02 KB)
28.09.2017 PDF (426.04 KB)
30.08.2017 PDF (356.4 KB)
28.06.2017 PDF (348.07 KB)
05.06.2017 PDF (28.99 KB)
24.05.2017 PDF (60.2 KB)
19.04.2017 PDF (34.32 KB)
29.03.2017 PDF (20.37 KB)
22.02.2017 PDF (200.01 KB)
11.01.2017 PDF (91.95 KB)
Rok 2016
14.12.2016 PDF (90.55 KB)
23.11.2016 PDF (117.56 KB)
26.10.2016 PDF (468.29 KB)
29.06.2016 PDF (464.67 KB)
01.06.2016 PDF (574.89 KB)
18.05.2016 PDF (742.99 KB)
30.03.2016 PDF (498.16 KB)
02.03.2016 PDF (610.21 KB)
27.01.2016 PDF (812.15 KB)
Rok 2015
16.12.2015 PDF (409.79 KB)
25.11.2015 PDF (224.25 KB)
28.10.2015 PDF (354.47 KB)
23.09.2016 PDF (324.49 KB)
26.08.2015 PDF (476.58 KB)
24.06.2015 PDF (231.7 KB)
01.06.2015 PDF (120.27 KB)
27.05.2015 PDF (342.16 KB)
20.05.2015 PDF (180.22 KB)
29.04.2015 PDF (244.77 KB)
18.03.2015 PDF (171.43 KB)
25.02.2015 PDF (225.61 KB)
28.01.2015 PDF (200.89 KB)
Rok 2014 
17.12.2014 PDF

(143.33 KB)

04.12.2014 PDF

(57.99 KB)

 

 

 

 

 

 

metryczka publikacji