BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Przeprowadzanie kontroli działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych, w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady.

2. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.

3. Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium.

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.


Obsługa merytoryczna

p. Bogusława Pieklik, pokój nr 121, tel.: (058) 323 70 21, fax: (058) 323 70 71
e-mail: boguslawa.pieklik@gdansk.gda.pl


Plany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018


07.03.2019
porządek 7.03.2019 (159.87 KB)
31.01.2019
porządek 31.01.2019 (109.51 KB)
03.12.2018
porządek 3.12.2018 (101.41 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


03.12.2018
protokół 3.12.2018 (709.69 KB)
22.11.2018
protokół 22.11.2018 (234.95 KB)
metryczka publikacji