BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Przeprowadzanie kontroli działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych, w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady.

2. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.

3. Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium.

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.

 

Obsługa merytoryczna

p. Bogusława Pieklik, pokój nr 121, tel.: (058) 323 70 21, fax: (058) 323 70 71
e-mail: boguslawa.pieklik@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (490.37 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Protokoły z kontoli
Protokół BPKiMM BPKiMM 24.09.2019 (1.95 MB)
Protokól GN

Gdańskie Nieruchomości 17.09.2019 r. (698.17 KB)

Gdańskie Nieruchomości 21.05.2019 (780.3 KB)

Protokół MOPR

MOPR 27.11.2019r. (409.04 KB)

Protokół BP

BP (Budżet Obywatelski) 27.11.2019 (4.78 MB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
10.12.2019 porządek 10.12.2019 (123.49 KB)
28.11.2019 porządek 28.11.2019 (183.18 KB)
26.09.2019 porządek 26.09.2019 (188.87 KB)
03.06.2019 porządek 3.06.2019 (222.01 KB)
21.05.2019 porządek 21.05.2019 (343.46 KB)
28.03.2019 porządek 28.03.2019 (110.76 KB)
07.03.2019 porządek 7.03.2019 (159.87 KB)
31.01.2019 porządek 31.01.2019 (109.51 KB)
03.12.2018 porządek 3.12.2018 (101.41 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
10.12.2019 protokół 10.12.2019 (786.03 KB)
28.11.2019 protokół 28.11.2019 (368.63 KB)
26.09.2019 protokół 26.09.2019 (430.16 KB)
29.08.2019 protokół 29.08.2019 (471.58 KB)
03.06.2019 protokół 3.06.2019 (798.52 KB)
21.05.2019 protokół 21.05.2019 (515.54 KB)
28.03.2019 protokół 28.03.2019 (479.64 KB)
07.03.2019 protokół 7.03.2019 (1.03 MB)
31.01.2019 protokół 31.01.2019 (573.07 KB)
03.12.2018 protokół 3.12.2018 (709.69 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (234.95 KB)
metryczka publikacji