BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Przeprowadzanie kontroli działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych, w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady.

2. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.

3. Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium.

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.

 

Obsługa merytoryczna

p. Bogusława Pieklik, pokój nr 121, tel.: (058) 323 70 21, fax: (058) 323 70 71
e-mail: boguslawa.pieklik@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (490.37 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
03.06.2019 porządek 3.06.2019 (222.01 KB)
21.05.2019 porządek 21.05.2019 (343.46 KB)
28.03.2019 porządek 28.03.2019 (110.76 KB)
07.03.2019 porządek 7.03.2019 (159.87 KB)
31.01.2019 porządek 31.01.2019 (109.51 KB)
03.12.2018 porządek 3.12.2018 (101.41 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
03.06.2019 protokół 3.06.2019 (798.52 KB)
21.05.2019 protokół 21.05.2019 (515.54 KB)
28.03.2019 protokół 28.03.2019 (479.64 KB)
07.03.2019 protokół 7.03.2019 (1.03 MB)
31.01.2019 protokół 31.01.2019 (573.07 KB)
03.12.2018 protokół 3.12.2018 (709.69 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (234.95 KB)
metryczka publikacji