BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Przeprowadzanie kontroli działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych, w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady.

2. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.

3. Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium.

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.


Obsługa merytoryczna

p. Bogusława Pieklik, pokój nr 121, tel.: (058) 323 70 21, fax: (058) 323 70 71
e-mail: boguslawa.pieklik@gdansk.gda.pl


Plany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018
03.12.2018
porządek (101.41 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


metryczka publikacji