BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy BrzeźnoOkręg wyborczy nr 1

Skład Rady Dzielnicy
Mateusz Błażewicz, Daria Dampc – Dowbór, Jarosław Gudzowski, Alina Jażdżewska, Jarosław Kucharski, Dorota Kuś, Dariusz Lewandowski, Marcin Łukjanowicz, Piotr Mazurek, Patrycja Mikos – Studnicka, Grażyna Mirosław, Jan Szabłowski, Aleksandra Wójcik, Grzegorz Zieliński

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marcin Łukjanowicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Aleksandra Wójcik

Członek Zarządu
Dorota Kuś, Jarosław Gudzowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Alina Jażdżewska

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Piotr Mazurek

Siedziba
Dworska 27, 80-506 Gdańsk

Telefon
(58) 341-29-40

E-mail:
kontakt@radadzielnicybrzezno.pl

Portal
www.radadzielnicybrzezno.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Brzeźno

Dyżury
- każda I środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00
- każda III środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1050/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1349/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/55/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/122/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji