BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy BrzeźnoOkręg wyborczy nr 1

Skład Rady Dzielnicy

Bielecki Dobrosław

Błażewicz Mateusz

Formela Agnieszka

Furmaniak Katarzyna

Grabowska Monika

Gręndzińska Joanna

Gudzowski Jarosław

Kardasz Patrycja

Lewandowski Dariusz

Łukjanowicz Marcin

Mazurek Piotr

Mirosław Grażyna

Rysak Bartłomiej

Strebejko Szymon

Zieliński Grzegorz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Gudzowski Jarosław

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Mazurek Piotr

Członek Zarządu
Furmaniak Katarzyna, Gręndzińska Joanna

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Bielecki Dobrosław

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Łukjanowicz Marcin

Siedziba 
Dworska 27, 80-506 Gdańsk

Telefon
(58) 341-29-40

E-mail: 
kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
brzezno@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicybrzezno.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Brzeźno

Dyżury
- każda I środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00
- każda III środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1050/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1349/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/55/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/122/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji