BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy OsowaOkręg wyborczy nr 6

Skład Rady Dzielnicy
Monika Bednarska, Paweł Bodakowski, Grzegorz Boros, Maciej Juchniewicz, Waldemar Karpiński, Katarzyna Komorowska, Stanisław Krzemiński, Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Jan Perucki, Maciej Przybylski, Bartosz Stefański, Andrzej Teleżyński, Karol Ważny, Łukasz Żyliński

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Maciej Przybylski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Grzegorz Boros

Członek Zarządu
Maciej Juchniewicz

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Karol Ważny

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Stanisław Krzemiński

Siedziba
ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 554-54-20

E-mail:
osowa@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.rada.osowa.com

Facebook
Rada Dzielnicy Osowa

Dyżury
codziennie 18:00-19;00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1062/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1352/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/67/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/134/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji