BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdański Zespół Żłobków

Skargi i wnioski

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach 8:00 - 10:00.

Skargi i wnioski można składać zarówno pisemnie pod adresem: Gdański Zespół Żłobków, ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk, jak i w formie elektronicznej np. mailowo na adres biuro@zlobki.gda.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /gdanskiezlobki/SkrytkaESP

W przypadku umówienia się osobiście na rozmowę z Dyrektorem GZŻ prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z Sekretariatem GZŻ - tel. (58) 341-47-36, w celu ustalenia terminu spotkania.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w Sekretariacie Gdańskiego Zespołu Żłobków.