BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdański Zespół Żłobków

Redakcja BIP

Paulina Wojsa – Dział Organizacyjno - Prawny GZŻ, tel. (58) 341-47-36, fax: (58) 341-47-36 w.10, e-mail: pwojsa@zlobki.gda.pl

Kamila Begger – Dział Remontów i Zamówień Publicznych GZŻ, tel. (58) 341-47-36 w.14, e-mail: kbegger@zlobki.gda.pl

Klaudia Skelnik – Inspektor Ochrony Danych Osobowych GZŻ, tel. (58) 341-47-36 w.17, e-mail: kskelnik@zlobki.gda.pl

metryczka publikacji