Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Herb Miasta Gdańska
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
www: gcuw.pl
e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Szanowni Państwo,
Klienci Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,

Uprzejmie informujemy, że

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych przywraca system pracy stacjonarnej od dnia 1 lipca 2021 r.,
w godz. 7.30 -15.30 w dni powszednie.

Wszystkich pracowników Centrum obowiązują zasady określone przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861).

Dyrektor GCUW informuje, że z dniem 21.07.2021r. rozpoczynamy w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych proces przejścia na serwer poczty elektronicznej EDU na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Wszystkie maile wychodzące z GCUW powinny mieć zatem rozszerzenie @gcuw.edu.gdansk.pl.
 
Ze wszystkimi pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się telefonicznie
Spis Telefonów (959.2 KB) , bądź drogą mailową Wykaz maili GPE_21072021 (172.42 KB)

 

Procedura ,,Bezpieczny powrót do pracy stacjonarnej”

 1. Noszenie maseczek na terenie GCUW jest obowiązkowe.
 2. Na stanowiskach administracyjno-biurowych najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi nie może być mniejsza, niż 1,5 m.
 3. W miarę możliwości należy wyrazić zgodę najbardziej narażonym pracownikom, aby pracowali w domu (osoby starsze
  i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży).
 4. Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw)
  i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami.
 5. Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w pokoju socjalnym. Korzystanie z tych pomieszczeń powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogram czyszczenia tych pomieszczeń i dezynfekcji.
 6. Wizyty interesantów na terenie placówek GCUW mogą odbywać się przy zachowaniu ostrożności (maksymalizacja dystansu, dezynfekcja rąk, maseczki w pomieszczeniach).
 7. Spotkania w salach konferencyjnych mogą odbywać się przy zachowaniu dystansu 1,5 m od innych osób. Zaleca się korzystanie z większych sal, zwłaszcza podczas spotkań z interesantami.
 8. Nadal utrzymany jest obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do siedzib GCUW, oraz dezynfekcja często dotykanych powierzchni (klamki, włączniki, itp.), a także zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń.
 9. Zachować ostrożność – unikać większych zgromadzeń, zachować dystans, często myć ręce.
 10. Zobowiązuje się pracowników, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości.
 11. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością.
 12. Obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy osób chorych z objawami infekcji (katar, kaszel infekcyjny, gorączka, itp.).

Powyższe zasady obowiązywać będą od dnia 01.07.2021 r. Zastrzega się możliwość natychmiastowej zmiany powyższych postanowień, w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju, bądź lokalnie w danym województwie. Wówczas możliwy jest powrót do obostrzeń w wymiarze zależnym od aktualnych warunków.

                                                                                                                          p.o. Dyrektora 

                                                                                                              Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

                                                                                                                    /-/  Grzegorz Szczuka