BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Zespół Redakcyjny BIP GCUW

Skład Zespołu Redakcyjnego BIP GCUW:

  1. Magdalena Dudek - Koordynator Zespołu/Redaktor Główny BIP GCUW (e-mail: m.dudek@gcuw.pl);  
  2. Marcin Michałowski - zastępca Redaktora Głównego (e-mail: m.michalowski@gcuw.pl);
  3. Maria Ruszkowska - główny specjalista ds. zamówień publicznych (e-mail: m.ruszkowska@gcuw.pl);
  4. Administrator BIP GCUW - Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o. - kontakt z obsługą techniczną: pomoc.multimediagdansk.pl.

Adres poczty elektronicznej, którą obsługuje Koordynator Zespołu oraz wyznaczony Redaktor BIP GCUW: bip@gcuw.pl

metryczka publikacji