BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych na 2020 rok; nr referencyjny: ZO/07/2019/MC

metryczka publikacji