BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów 
z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Nr referencyjny PN-03/GCUW/2019; TED: 2019/S 170-415689

metryczka publikacji