BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Procesy i wykazy czynności GCUW

Dochody – Kliknij aby pobrać plik
Kadry – Kliknij aby pobrać plik
Kasa dochodowa – Kliknij aby pobrać plik
Obsługa bankowa – Kliknij aby pobrać plik
Planowanie – Kliknij aby pobrać plik
Płace – Kliknij aby pobrać plik
Programy, projekty dofinansowane ze środków UE – Kliknij aby pobrać plik
Służbowe karty płatnicze – Kliknij aby pobrać plik
Wydatki – Kliknij aby pobrać plik