Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Zaproszenie do składania ofert na usługę cyklicznego sprzątania pomieszczeń biurowo-socjalnych zajmowanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych na V p. centrum administracyjno- usługowego "KOGA" przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku