Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Sprawozdania finansowe

Zamieszczone sprawozdania stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848).

Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Główną Księgową GCUW p. Ewą Michalską tel. 58 506-51-20 wew. 106 oraz Zastępcą Głównej Księgowej p. Iwoną Kubiak – tel. 58 506-51-20 wew. 104.

Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych za rok 2020:

 

Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych za rok 2019: